Vážení ohňostrojaři!

 Vítejte na oficiálních stránkách zájmového spolku ACPF, který dlouhodobě stojí v čele těch nejvýznamnějších českých ohňostrojařů, dovozců a prodejců zabavní pyrotechniky a prosazuje jejich společné zájmy před třetími stranami (včetně orgánů státní správy).


Vzhledem ke stále neutuchajícím debatám o tom, zda ohňostroje ano či ne, o jejich údajné škodlivosti či dokonce protizákonnosti, jsme se rozhodli zde zveřejnit pár příspěvků, kde se ve veřejných debatách snaží zástupci ACPF některé z těchto věcí vyvrátit. Vřele doporučujeme ke shlédnutí (jak řádným členům ACPF, tak co nejširší veřejnosti).

Práce s pyrotechnikou? Střelmistři odpalují betonové domy i žulu na štěrk.
(Radiožurnál, 28.12.2019)


Ohňostroje – měly by být plošně zakázány, nebo ne?
(Český Rozhlas Plus, 31.12.2019)


Měly by se zakázat ohňostroje na silvestra a Nový rok?
(Český Rozhlas Plus, 3.1.2020)


Mailová korespondence ze dne 29.12.2019
Na mailovou adresu ACPF dorazila zpráva od pana Milana Peltana (z údajného sdružení pro ochranu přírody). Protože obsah uvedeného mailu je celkem vševypovídající a plně v souladu s veřejně šířenými bludy (až fanatismy), rozhodli jsme se jej zde zveřejnit v plném znění, včetně oficiální odpovědi ACPF. Obrázek o dané věci nechť si udělá každý sám.

Původní dotaz (přijat 29.12.2019, 14:55):
ACPF - Vlastimil Kocourek - předseda

 Pane Kocourku,
rád bych se Vás zeptal, zda-li víte, jak ohňostroje (pouze zábava) devastují životní prostředí?
 Víte, kolik opeřenců i jiných zvířat je vyrušeno ze spánku a ve zmatku způsobeném ohňostroji hledají bezpečí? Viz. např. zde: https://www.idnes.cz/xman/styl/katerina-kaira-hrachovcova-vaclav-noid-barta-pomaham-prirode-labute-vlcaci-jana-pechlatova.A191216_184450_xman-styl_fro.
Jen zlomek těchto zvířat je zachráněn např. v záchranných stanicích, ostatní umírají v bolestech dlouhé týdny i měsíce. Matky, které ve zmatku opustí svá mláďata, se mnohdy ke svým mláďatům již nevrátí v důsledku šoku. A tyto mláďata pak rovněž umírají.
 Veterinární ordinace každý rok vydají obrovské množství sedativ a ostatních zklidňujících látek, které mají negativní vedlejší účinky na zdraví zvířat (poškozují vnitřní orgány a tím zkracují jejich život). A to vše proto, že se bezohlední lidé chtějí bavit na úkor přírody.
 Další velkou kapitolou je znečištění vodních ploch, ovzduší a dalších míst v okolí odpálených ohňostrojů. Velká množství mrtvých ryb na hladině jsou po ohňostrojích odpalovaných z pontonů doprovodným jevem.
 Pokud toto vše víte, což předpokládám, (vědí to i malé děti) proč podporujete takové ničení přírody? Nemáte výčitky svědomí při pohledu na zmrzačené labutě, jejichž spálená křídla jim již nedovolí létat? Jenže takových zvířat jsou tisíce a tisíce. A vše jen kvůli lidské zvrhlé zábavě pozorovat barevná světélka. Stačí sledovat jen v Praze každoroční následky ohňostrojů.
 Můžete se např. věnovat videomapingu, který nezabíjí nevinná zvířata a nedělá z nich mrzáky. Přírodu máme jenom jednu a nemůžeme si dovolit ji ničit pouze pro zábavu. Již staří Číňané říkávali: Až člověk zabije poslední zvíře a pokácí poslední strom, pak teprve zjistí, že peníze nelze jíst.
Očekávám Vaši odpověď a přeji do nového roku jen to nejlepší.
BCC - Sdružení na ochranu přírody
Milan Peltan

Oficiální odpověď ACPF (odeslána 29.12.2019, 21:04):
Dobrý den,
 Na stránkách naši asociace profesionálních ohňostrojařů ACPF, www.acpf.cz, naleznete v zoně pro veřejnost naši petici proti hanopiscům, kteří kritizují obecně používání zábavní pyrotechniky. Text zcela jasně a srozumitelně vyjadřuje naše stanovisko na argumenty všech hanopisců ohňostrojů. Podotýkám, že argumenty hanopisců se nezakládají na žádných odborných podkladech a důkazech a hraničí až s fanatismem.
 Zde vám nyní odpovídám, že ACPF a její členové neneseme žádnou vinu za nekontrolované používání zábavní pyrotechniky veřejností, my jsme profesionální organizace a naše ohňostroje nejsou každodenní záležitostí, jsou předem ohlášeny a trvají pouze krátký časový úsek max. do 20 minut. Každý se tak může zařídit podle sebe, v žádném případě však nehrozí žádné nebezpečí poškození životního prostředí a ohrožení zvířat v měřítku katastrofického scénáře, který zde popisujete.
 Zkuste raději napadat ty subjekty, které trvale zatěžují životní prostředí, jako jsou např. továrny, které vypouštějí každý den ze svých komínů do ovzduší nebezpečné látky , elektrárny, dráty vedení vysokého napětí, letecká doprava, automobilová doprava, odpadní látky restaurací, hotelů, bytů atd.
 Vaše problémy proto adresujte daným orgánům statní moci a zkuste jim nabídnout nějaké alternativní řešení, třeba pak přestanou létat letadla...
 Na vaše další případné reakce, z výše uvedeného, nebudu dále odpovídat.

PS: pokud by jste si nemohl naši petici proti hanopiscům ohňostrojů stáhnout z našich stránek, v příloze vám zasílám její kopii včetně prohlášení k této petici.

S pozdravem
Kocourek Vlastimil – předseda ACPF

UPOZORNĚNÍ
Podle zákona č. 206 /2015 je držitelům osvědčení PO platnost průkazu omezena na období 5 let. Pro prodloužení této doby je nutné včas s předstihem podat doklad o zdravotní způsobilosti, pokud se takto nečiní, platnost průkazu po tomto období propadá.
 Pro nás držitele starých průkazů odpalovače ohňostrojů končí platnost tohoto průkazu k 15.9.2020. Upozorňuji všechny, aby jste nezapomněli dodat na ČBÚ formulář o zdravotní způsobilosti (pro členy ACPF viz. formulář - POSUDEK ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI v členské zoně) a stávající průkaz odpalovače ohňostrojů (doporučuji nejpozději v průběhu května 2020). Pokud takto neučiníte, po 15.9.2020 končí platnost stávajícího průkazu.
 Těm, kteří postup pro prodloužení platnosti dodrží, bude stávající průkaz nahrazen průkazem novým – osvědčení na listu ve formátu A4.

PETICE - FINÁLNÍ SCHVÁLENÁ VERZE
proti zákazu ohňostrojů a používání zábavní pyrotechniky

ON-LINE VERZE K PŘEČTENÍ K DISPOZICI ZDE

Žádáme tímto všechny členy i nečleny ACPF, aby na svých prodejnách, nebo prodejnách svých kamarádů, na svých e-shopech a všude, kde máme své příznivce, umístili petici s petičními archy.
Znění petice ke stažení
(PDF formát, velikost 367kB)

Petiční arch pro sbírání podpisů k vyvěšení
(PDF formát, velikost 145kB)


Zde je ke shlédnutí kompletní díl diskuzního pořadu FTV Prima "Názory bez cenzury" s všeříkajícím názvem "Ohňostroje: Krásná podívaná, nebo utrpení?" v němž byl jedním z pozvaných hostů člen představenstva ACPF Vladimír Pravda. Video vřele doporučujeme ke shlédnutí!


© 2019 FTV Prima, spol. s r.o.
www.iprima.cz


26. Března 2020'

Aktualizován soupis činností ACPF k dnešnímu dni a do členské zóny byl umístěn otevřený dopis MVDr. Kryštofa Doležala.

17. Března 2020'

Do členské zóny byl umístěn zápis z členské schůze členů ACPF, konané 20.2.2020 ve Velké Bíteši.

16. Ledna 2020'

Do členské zóny byla umístěna pozvánka na členskou schůzi členů ACPF.

5. Ledna 2020'

Vloženy pořady s debatami o tom, zda ohňostroje ano či ne, o jejich škodlivosti či dokonce protizákonnosti.

29. Prosince 2019'

Vložen příklad mailové korespondence od typického odpůrce ohňostojů včetně oficiální reakce ACPF.

19. Prosince 2019'

Přidáno upozornění a informace o platnosti osvědčení PO a vánoční pozdravy.

24. Září 2019'

Do členské zóny byl umístěn zápis z jednání k novelizaci zákona č.206 (konaného 6.9.2019 na půdě MPO, za ACPF bylo přítomno 7 osob) včetně shrnutí všech připomínek.

23. Září 2019'

Do členské zóny byl umístěn nový návrh změny zákona č.206/2015 Sb. (včetně kompletního zdůvodnění).

14. Června 2019'

Do členské zóny byl umístěn nový Návrh na doplnění zákona č.206/2015 Sb. "O pyrotechnice" (verze z 13.6.2019).

14. Června 2019'

Do členské zóny byl umístěn návrh na změnu stanov ACPF.

12. Června 2019'

Do členské zóny byly umístěny dokumenty týkající se ADR a byl kompletně aktualizován soupis činností ACPF (do dnešního dne).

26. Května 2019'

Do členské zóny byl umístěn návrh pro vstup do mezinárodní organizace EUFIAS.

4. Května 2019'

Na úvodní stránku umístěna výzva s možnosí proškolení na tzv. "malou ADR" (od 1.7.2019 pro ohňostrojaře velmi důležité).

11. Dubna 2019'

Do členské zóny přidán Návrh na doplnění zákona č.206/2015 Sb. "O pyrotechnice".

10. Dubna 2019'

Petice proti zákazu ohňostrojů a zábavné pyrotechniky byla oficiálně schválena a je volně ke stažení k distribuci a sdílení.

14. Března 2019'

Na stránky byla umístěna volně přístupná petice proti zákazu ohňostrojů a zábavné pyrotechniky.


© 2020 ASSOCIATION OF CZECH PROFESSIONAL FIREWORKERS, z.s., Zděchov 48, 756 07 Zděchov (okres Vsetín), ČR, IČO: 22851518
Stránky vytvořil a spravuje Vladimír Plch. Kontaktní mail pro dotazy, náměty a připomínky: PLCH@TIGERSERVIS.CZ
Design založen na CSS šabloně od firmy Long2 Consulting - veškerá práva vyhrazena! • Web je hostován na serverech společnosti WEDOS