Kontaktní informace

Oficiální název: ASSOCIATION OF CZECH PROFESSIONAL FIREWORKERS z.s.
IČO: 22851518
Datum registrace: 22.10.2010 (MV ČR)
Č.J.: VS/1-1/81685/10-R
Číslo účtu: 43-8384110247/0100 (Komerční banka)
Mobil:
00420 - 603 438 582
(Vlastimil Kocourek - předseda)
Poštovní adresa:
Zájmový spolek ACPF
Zděchov 48
756 07 Zděchov (okres Vsetín)
E-mail:
ACPF@ACPF.CZ

© 2024 ASSOCIATION OF CZECH PROFESSIONAL FIREWORKERS, z.s., Zděchov 48, 756 07 Zděchov (okres Vsetín), ČR, IČO: 22851518
Stránky vytvořil a spravuje Vladimír Plch. Kontaktní mail pro dotazy, náměty a připomínky: PLCH@TIGERSERVIS.CZ
Design založen na CSS šabloně od firmy Long2 Consulting - veškerá práva vyhrazena! • Web je hostován na serverech společnosti WEDOS