Vážení ohňostrojaři!

 Vítejte na oficiálních stránkách zájmového spolku ACPF, který dlouhodobě stojí v čele těch nejvýznamnějších českých ohňostrojařů, dovozců a prodejců zabavní pyrotechniky a prosazuje jejich společné zájmy před třetími stranami (včetně orgánů státní správy).22.09.2022
Počátkem ledna tohoto roku ACPF na požádání MPO zaslala návrhy připomínek k novelizaci zákona č. 206/2015 "O pyrotechnice".
Připomínky byly uveřejněny na stránkách ACPF v členské zoně, ve zkratce se jednalo o tyto čtyři body:
  • § 37 odst. 4 zákona č. 206/2015 Sb (do žádosti přidat fotografii, pro vydání průkazu formátu obč. průkazu)
  • § 41 odst. 5 zákona č. 206/2015 Sb
  • § 279 zákona č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník - Nedovolené ozbrojování
  • Návrh na doplnění zákona č. 206/2015 Sb. (doplnění o autorizaci)
Dne 6.9.2022 MPO zaslalo ACPF k tomuto konečně písemné vyrozumění. Toto vyrozumění v plném znění, včetně našeho komentáře je opět pro všechny řádné členy ACPF k dispozici v členské zóně.22.12.2021
Dne 17.12. 2021 bylo zahájeno připomínkové řízení k materiálu: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění zákona č. 229/2016 Sb., a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Dokumenty jsou uloženy ke stažení v členské zoně, kde je uveden i odkaz na MPO pro stažení....

28. Září 2022'

Do členské zóny bylo doplněno vyrozumění MPO k připomínkám a návrhům ACPF k novelizaci zákona č.206/2015 sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi.

7. Ledna 2022'

Do členské zóny byly přidány nové připomínky k novelizaci zákona č.206/2015 Sb. (kompletní znění, i verze ke stažení).

24. Prosince 2021'

Doplněno vánoční přání pro rok 2021.

22. Prosince 2021'

Do členské zóny přidány dokumenty ohledně připomínkového řízení k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi.

30. Ledna 2021'

Přidána urgence žádosti o vyjádření státní správy k současné neudržitelné situaci podnikatelů v oboru zábavní pyrotechniky.

23. Prosince 2020'

Přidána žádost o vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu k současné neudržitelné situaci podnikatelů v oboru zábavní pyrotechniky.


© 2022 ASSOCIATION OF CZECH PROFESSIONAL FIREWORKERS, z.s., Zděchov 48, 756 07 Zděchov (okres Vsetín), ČR, IČO: 22851518
Stránky vytvořil a spravuje Vladimír Plch. Kontaktní mail pro dotazy, náměty a připomínky: PLCH@TIGERSERVIS.CZ
Design založen na CSS šabloně od firmy Long2 Consulting - veškerá práva vyhrazena! • Web je hostován na serverech společnosti WEDOS