Vážení ohňostrojaři!

 Vítejte na oficiálních stránkách zájmového spolku ACPF, který dlouhodobě stojí v čele těch nejvýznamnějších českých ohňostrojařů a prodejců zabavní pyrotechniky a prosazuje jejich společné zájmy před třetími stranami (včetně orgánů státní správy). Následuje chronologický seznam událostí, které jsme uznali za vhodné ke zveřejnění...

15.2.2018
Pod následujícím odkazem je k dispozici všem řádným členům ACPF ke stažení vzor Technologického postupu pro ohňostrojné práce, který splňuje veškeré podmínky platné legislativy (vypracoval jej místopředseda představenstva ACPF pan Vladimír Pravda). Upozorňujeme, že TP je nutný nejen pro ohňostrojnou práci podléhající povolovacímu režimu OBŮ (např. kulové pumy nad 125mm ráže), ale i pro tzv. malou ohňostrojnou práci nepodléhající povolovacímu režimu OBŮ (např. kulové pumy do 125mm ráže včetně). Pro stažení souboru je nutné přihlášení do členské zóny ACPF.

Technologický postup pro ohňostrojné práce
(PDF formát, velikost 85kB)

24. Prosince 2017'

Pro řádné členy ACPF je k dispozici ke stažení vzor Technologického postupu pro ohňostrojné práce.

29. Října 2017'

Do členské zóny byl umístěn zápis z členské schůze ACPF, uskutečněné dne 13.10.2017 ve Velkém Meziříčí.

18. Září 2017'

Do členské zóny umístěna pozvánka na letošní členskou schůzi ACPF, která se bude konat 13.10.2017 ve Velkém Meziříčí

15. Únor 2017'

Aktualizovány stanovy a kontaktní informace (změna na zájmový spolek dle zákona)

28. Říjen 2016'

Do členské zóny byl umístěn zápis z členské schůze ACPF, uskutečněné dne 14.10.2016 v Brně.

16. Říjen 2016'

Pro členy ACPF byly zveřejněny dokumenty, týkající se Vyhlášky o používání pyrotechnických výrobků v hlavním městě Praze.

10. Říjen 2016'

Aktualizován soupis činností ACPF k dnešnímu dni.


© 2018 ASSOCIATION OF CZECH PROFESSIONAL FIREWORKERS, z.s., Zděchov 48, 756 07 Zděchov (okres Vsetín), ČR, IČO: 22851518
Stránky vytvořil a spravuje Vladimír Plch. Kontaktní mail pro dotazy, náměty a připomínky: PLCH@TIGERSERVIS.CZ
Design založen na CSS šabloně od firmy Long2 Consulting - veškerá práva vyhrazena! • Web je hostován na serverech společnosti WEDOS