Vážení ohňostrojaři!

 Vítejte na oficiálních stránkách zájmového spolku ACPF, který dlouhodobě stojí v čele těch nejvýznamnějších českých ohňostrojařů, dovozců a prodejců zabavní pyrotechniky a prosazuje jejich společné zájmy před třetími stranami (včetně orgánů státní správy).

14.02.2023
Všem členům ACPF, kteří nemají uhrazené předplatné za členství pro letošní rok bylo rozesláno upozornění (spolu se všemi potřebnými údaji pro případnou platbu). V případě, že máte podezření, že Vám mail s informacemi nedorazil, zkontroluje prosím spamovou složku - třeba Vám zpráva spadla do ní.


29.12.2022
Všechny řádné členy ACPF si dovolujeme informovat o připravované členské schůzi, která se uskuteční zřejmě v průběhu měsíce února 2023. Přesný termín a místo konání bude včas sděleno.


22.09.2022
Počátkem ledna tohoto roku ACPF na požádání MPO zaslala návrhy připomínek k novelizaci zákona č. 206/2015 "O pyrotechnice".
Připomínky byly uveřejněny na stránkách ACPF v členské zoně, ve zkratce se jednalo o tyto čtyři body:
  • § 37 odst. 4 zákona č. 206/2015 Sb (do žádosti přidat fotografii, pro vydání průkazu formátu obč. průkazu)
  • § 41 odst. 5 zákona č. 206/2015 Sb
  • § 279 zákona č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník - Nedovolené ozbrojování
  • Návrh na doplnění zákona č. 206/2015 Sb. (doplnění o autorizaci)
Dne 6.9.2022 MPO zaslalo ACPF k tomuto konečně písemné vyrozumění. Toto vyrozumění v plném znění, včetně našeho komentáře je opět pro všechny řádné členy ACPF k dispozici v členské zóně.22.12.2021
Dne 17.12. 2021 bylo zahájeno připomínkové řízení k materiálu: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění zákona č. 229/2016 Sb., a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Dokumenty jsou uloženy ke stažení v členské zoně, kde je uveden i odkaz na MPO pro stažení....

10. Března 2023'

Do členské zóny byl přidán zápis z letošní schůze řádných členů ACPF, konané 17.2.2023 v areálu Šiklova mlýna.

5. Ledna 2023'

Do členské zóny byly přidány podrobnosti o letošní schůzi řádných členů ACPF, která se tentokrát bude konat v areálu Šiklova mlýna.

29. Prosince 2022'

Letošní členská schůze ACPF se bude konat pravděpodobně v únoru. Přesný termín a místo konání bude včas upřesněno.

29. Prosince 2022'

Do členské zóny byly umístěny výsledky hlasování o účasti ACPF podílet se finančně na úředním překladu dokumentu ECHA k soudnímu jednání firmy Pyromoravia s.r.o.

27. Prosince 2022'

Přidáno novoroční přání.

28. Září 2022'

Do členské zóny bylo doplněno vyrozumění MPO k připomínkám a návrhům ACPF k novelizaci zákona č.206/2015 sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi.

7. Ledna 2022'

Do členské zóny byly přidány nové připomínky k novelizaci zákona č.206/2015 Sb. (kompletní znění, i verze ke stažení).


© 2023 ASSOCIATION OF CZECH PROFESSIONAL FIREWORKERS, z.s., Zděchov 48, 756 07 Zděchov (okres Vsetín), ČR, IČO: 22851518
Stránky vytvořil a spravuje Vladimír Plch. Kontaktní mail pro dotazy, náměty a připomínky: PLCH@TIGERSERVIS.CZ
Design založen na CSS šabloně od firmy Long2 Consulting - veškerá práva vyhrazena! • Web je hostován na serverech společnosti WEDOS