Vážení ohňostrojaři!

 Vítejte na oficiálních stránkách zájmového spolku ACPF, který dlouhodobě stojí v čele těch nejvýznamnějších českých ohňostrojařů, dovozců a prodejců zabavní pyrotechniky a prosazuje jejich společné zájmy před třetími stranami (včetně orgánů státní správy). Následuje chronologický seznam událostí, které jsme uznali za vhodné ke zveřejnění...


Opět tímto žádáme všechny členy ACPF,
aby se PÍSEMNĚ vyjádřili k nové verzi návrhu na doplnění zákona č.206/2015 Sb. "O pyrotechnice" (nová verze z 13.6. je k dispozici v členské zóně)!

Máme na mysli souhlas "ANO", připomínky, či třeba jiný návrh!


Konečná lhůta pro možnost připomínkování návrhu je nyní stanovena na 5.7.2019.!


Informace o proběhnutém školení ADR
(a o připravované novelizaci zákona č.206/2015 Sb.)

Dne 5.6. pořádala ACPF ve Velké Bíteši bezpečnostní školení osob zúčastněných na přepravě nebezpečných věcí (dle ADR). Školení se zúčastnilo včetně ADR školitelů celkem 35 osob, z toho 24 členů ACPF.
 Po ukončení školení předseda p. Kocourek a místopředseda p. Pravda přítomným členům podali informace o připravované novelizaci zákona č.206 a za spoluúčasti i dalších členů vysvětlili důvody o předloženém návrhu autorizace ACPF. Proběhla věcná diskuze, kde se vysvětlily dezinformace k tomuto tématu, poté se řešily konkrétní připomínky a návrhy. V závěru diskuze bylo jednohlasně dohodnuto, aby návrh autorizace p. Pravda upravil dle diskuzních příspěvků a návrhů a takto byl znovu postoupen na stránky ACPF do členské zóny k připomínkám. Protože diskuzi byla přítomna nadpoloviční část členské základny ACPF a vzhledem k časové tísni podání návrhů k novelizaci, bylo toto řešení formou internetové prezentace návrhu přijato jako nejefektivnější - svolání členské schůze by v období letních prázdnin bylo problematické.

PETICE - FINÁLNÍ SCHVÁLENÁ VERZE
proti zákazu ohňostrojů a používání zábavní pyrotechniky

ON-LINE VERZE K PŘEČTENÍ K DISPOZICI ZDE

Žádáme tímto všechny členy i nečleny ACPF, aby na svých prodejnách, nebo prodejnách svých kamarádů, na svých e-shopech a všude, kde máme své příznivce, umístili petici s petičními archy, nebo použili petiční formulář v elektronické podobě (odkaz bude později zveřejněný zde).
Znění petice ke stažení
(PDF formát, velikost 367kB)

Petiční arch pro sbírání podpisů k vyvěšení
(PDF formát, velikost 145kB)


14.3.2019
Na stránky byla umístěna volně přístupná petice proti zákazu ohňostrojů a zábavné pyrotechniky.

9.3.2019
Do členské zóny byl umístěn zápis z Členské schůze ACPF, konané ve Velké Bíteši, dne 22.2.2019.

9.3.2019 !POZOR!
V členské zóně byl aktualizován formulář zdravotního posudku pro získání či prodloužení průkazu OOH (odpovídající novým požadavkům ČBÚ) a byl přidán průvodní dopis s informacemi o doručení posudku na ČBÚ.

5.3.2019
Byl zprovozněn šifrovaný přenos stránek (přes certifikační autoritu Let's Encrypt).

22.1.2019
Do členské zóny byla umístěna informace o svolání členské schůze řádných členů ACPF, která se bude konat 22.2.2019 opět ve Velké Bíteši.

9.1.2019
V prvním příspěvku letošního roku zde pro Vás zveřejňujeme kompletní díl diskuzního pořadu FTV Prima "Názory bez cenzury" s všeříkajícím názvem "Ohňostroje: Krásná podívaná, nebo utrpení?" v němž byl jedním z pozvaných hostů člen představenstva ACPF Vladimír Pravda. Video vřele doporučujeme ke shlédnutí!


© 2019 FTV Prima, spol. s r.o.
www.iprima.cz


8.1.2019
Omlouváme se všem členům ACPF za aktuální problémy se stránkami (přihlášení, předplatné, atd.) - usilovně pracujeme na jejich odstranění. Díky za pochopení!

14. Června 2019'

Do členské zóny byl umístěn nový Návrh na doplnění zákona č.206/2015 Sb. "O pyrotechnice" (verze z 13.6.2019).

14. Června 2019'

Do členské zóny byl umístěn návrh na změnu stanov ACPF.

12. Června 2019'

Do členské zóny byly umístěny dokumenty týkající se ADR a byl kompletně aktualizován soupis činností ACPF (do dnešního dne).

26. Května 2019'

Do členské zóny byl umístěn návrh pro vstup do mezinárodní organizace EUFIAS.

4. Května 2019'

Na úvodní stránku umístěna výzva s možnosí proškolení na tzv. "malou ADR" (od 1.7.2019 pro ohňostrojaře velmi důležité).

11. Dubna 2019'

Do členské zóny přidán Návrh na doplnění zákona č.206/2015 Sb. "O pyrotechnice".

10. Dubna 2019'

Petice proti zákazu ohňostrojů a zábavné pyrotechniky byla oficiálně schválena a je volně ke stažení k distribuci a sdílení.

14. Března 2019'

Na stránky byla umístěna volně přístupná petice proti zákazu ohňostrojů a zábavné pyrotechniky.

9. Března 2019'

Do členské zóny byl umístěn zápis z Členské schůze ACPF, konané 22.2.2019 ve Velké Bíteši.

9. Března 2019'

Do členské zóny byl umístěn nový formulář zdravotního posudku a průvodní dopis pro jeho předání na ČBÚ (z důvodu získání, nebo prodlužení průkazu OOH).

22. Ledna 2019'

Do členské zóny byla umístěna (a všem řádným členům rozeslána) informace o místě a termínu konání letošní členské schůze řádných členů ACPF.

9. Ledna 2019'

Do veřejné části webu bylo umístěno video s diskuzním pořadem Prima TV "Názory bez cenzury" (díl "Ohňostroje: Krásná podívaná, nebo utrpení?").

3. Května 2018'

Přepsán seznam členů ACPF - nyní je možno kliknutím zjistit podrobnosti o jednotlivých členech (a případné kontakty na ně).

29. Dubna 2018'

Do členské zóny byly umístěny vzorové návrhy dokumentů (technologický postup a potvrzení o zdravotní způsobilosti), které jsou vypracované našimi odborníky a společné pro všechny řádné členy ACPF.

28. Dubna 2018'

Do členské zóny byl umístěn zápis z členské schůze ACPF, uskutečněné dne 20.4.2018 ve Velké Bíteši.


© 2019 ASSOCIATION OF CZECH PROFESSIONAL FIREWORKERS, z.s., Zděchov 48, 756 07 Zděchov (okres Vsetín), ČR, IČO: 22851518
Stránky vytvořil a spravuje Vladimír Plch. Kontaktní mail pro dotazy, náměty a připomínky: PLCH@TIGERSERVIS.CZ
Design založen na CSS šabloně od firmy Long2 Consulting - veškerá práva vyhrazena! • Web je hostován na serverech společnosti WEDOS