Volební řád ACPF

  • Právo zúčastnit se volby mají všichni řádní členové členské schůze.
  • Volí se tyto funkce:
    • představenstvo (5 členů)
    • revizní komise (3 členové)
  • Kandidátní listina musí mít dvojnásobný počet volených zástupců.
  • Na kandidátní listině volič uvede zaškrtnutím ty kandidáty, které volí a to i v případě jejich nepřítomnosti.
  • Pro volbu rozhoduje nadpoloviční většina hlasů přítomných voličů, při nerozhodném počtu hlasů rozhoduje hlas dosavadního předsedy ACPF.
  • Řádný člen v nepřítomnosti může být zastoupen jinou zmocněnou osobou.

V Praze, 26.01. 2011


© 2024 ASSOCIATION OF CZECH PROFESSIONAL FIREWORKERS, z.s., Zděchov 48, 756 07 Zděchov (okres Vsetín), ČR, IČO: 22851518
Stránky vytvořil a spravuje Vladimír Plch. Kontaktní mail pro dotazy, náměty a připomínky: PLCH@TIGERSERVIS.CZ
Design založen na CSS šabloně od firmy Long2 Consulting - veškerá práva vyhrazena! • Web je hostován na serverech společnosti WEDOS