Jednací řád ACPF

  • Jednání členské schůze řídí předseda ACPF.
  • Předsedající uděluje a odnímá slovo jednotlivým řádným členům a činí podle rozhodnutí představenstva další úkony potřebné k zajištění průběhu jednání.
  • Každý řádný člen má právo vystoupit v rozpravě, předkládat písemné podněty či připomínky. Diskusní rozprava je omezena na maximálně 5 minut.
  • Řádný člen má povinnost zúčastnit se hlasování členské schůze a dbát pokynů předsedy.
  • Předseda vede prezenci řádných členů, předkládá návrhy představenstva, vyhlašuje výsledky voleb.
  • Průběh jednání se zapisuje do protokolu o jednání, správnost protokolu stvrdí svým podpisem předseda ACPF.

V Praze, 26.01. 2011


© 2024 ASSOCIATION OF CZECH PROFESSIONAL FIREWORKERS, z.s., Zděchov 48, 756 07 Zděchov (okres Vsetín), ČR, IČO: 22851518
Stránky vytvořil a spravuje Vladimír Plch. Kontaktní mail pro dotazy, náměty a připomínky: PLCH@TIGERSERVIS.CZ
Design založen na CSS šabloně od firmy Long2 Consulting - veškerá práva vyhrazena! • Web je hostován na serverech společnosti WEDOS